CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BIO HOPE

Văn Phòng

  • Địa Chỉ: 983 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 085 666 3311
  • Email: dthtbiohope@gmail.com

Showroom

  • Địa Chỉ: 29/7b, Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 093 765 8000

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

.

https://www.google.com/maps/place/983+%C4%90.+Tr%E1%BA%A7n+H%C6%B0ng+%C4%90%E1%BA%A1o,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+5,+Qu%E1%BA%ADn+5,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.7538148,106.6739997,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752efd8aea7057:0xab91d617abdd10f9!8m2!3d10.7538095!4d106.6761884?hl=vi-VN
Facebook
085 666 3311